Jens Kromann

Velkommen til min bridgeside

Smolen

Skrevet af Jens U Kromann
23 Nov 2015
Smolen

Jeg har tilføjet Smolen til min konventionsliste, ikke fordi jeg særligt vil anbefale den, men mere fordi den optræder ret hyppigt på udenlandske meldekort, så de der spiller på Swan eller BBO eller lignende sider støder hyppigt på den. Konventionen bruges når sansåbner har svaret negativt på et Stayman-spørgsmål om major firfarver og Svarer har 5-4 i major og styrke til udgang. Svarer melder i så fald sin 4-farve på 3-trinnet og viser dermed 5 i den anden major.

Konventionen skyldes Mike Smolen, Californien.

Herbert-konventionen

Skrevet af Jens U Kromann
07 Oct 2015
Herbert-konventionen

Jeg har tilføjet konventionen Herbert fordi den optræder på mange meldekort. Herbert er et andet navn for Second negative, som jeg har beskrevet under 2-åbningen. Der finder Herbert/Second negative stadig anvendelse, og de der spiller med stærke 2-åbninger bruger også farven over eller meldingen over som afmelding som Bridgevejen beskriver det, mange sikkert lykkeligt uvidende om at det er Herbert de bruger.Små eller store sans'er?

Skrevet af Jens U Kromann
01 Aug 2015
Små eller store sans'er?

Jeg har revideret opslaget Små og store sans'er - fordele og ulemper.

Jeg spiller selv helst 12-14 sans, men jeg har ikke noget særligt imod 15-17 sans. Begge har fordele og ulemper. Men jo længere jeg har spillet med den lille sans desto mere overbevist bliver jeg om dennes fortrin frem for den stærke sans.

Mange konventioner og utallige eksempler rundt omkring i konventionsbeskrivelserne er afhængige af om man spiller små eller store sans'er. Det er lidt forskelligt hvad jeg har lagt til grund for mine beskrivelser, for da jeg påbegyndte denne bridgeside for efterhånden en del år siden, spillede jeg 15-17 sans. Efterhånden som jeg kommer igennem konventionerne påny vil jeg tilrette dem så beskrivelserne stemmer bedre overens med 12-14 sans'er, men selvfølgelig med skyldig hensyntagen til de mange brugere der spiller 15-17 sans.

"Ducksohl" - eller Transfer Lebensohl uden sved på panden

Skrevet af Jens U Kromann
23 Jul 2015

Morten Andersen, kendt fra spalterne i Dansk Bridge som Duck, har begået en lille genistreg: På årets Fairway Bridge-kursus i Karrebæksminde fremlagde han sin egen relativt enkle version af Lebensohl med transfer, som han med sædvanlig beskedenhed kaldte Ducksohl. Den vil jeg gerne være med til at udbrede med min fremstilling af Ducksohl.

Det første man bemærker ved denne Lebensohlvariant er at den har opgivet alle de krumspring der er nødvendige for at kunne vise udgangsopfordrende hænder. Hvilket giver god mening: Din makker åbner 1ut (12-14), næste mand indmelder 2, og du sider med - lad os sige 5 hjerter og 11 hp. Hvad nu? Svaret er at med ca. 6-10 hp vil du gerne konkurrere i hjerter, med 12+ vil du mindst i udgang, så det er kun hænder med præcis 11 hp der kunne finde på at bruge en eller anden måde at opfordre. Skal man belaste sit system med en masse huskestof af hensyn til hænder med præcis 11 hp? Svaret er nej, med mindre man gerne vil gøre sig gældende i divisionen!

Lad mig benytte lejligheden til at reklamere lidt for Fairway Bridge. Kurserne finder sted hver sommer. Her underviser Morten Andersen og Søren Christiansen på to niveauer, så alle kan få noget med hjem; man vælger sig bare ind på det niveau man tror man hører hjemme på, og man kan bare vælge om hvis man tog fejl. Jeg har deltaget mange gange og har hver gang fået en masse ud af det, og ikke sjældent har det nye, jeg har lært, givet aftryk her på min bridgeside.


Responsive webdesign - og RSS lukkes ned

Skrevet af Jens U Kromann
01 Jun 2015
Responsive webdesign - og RSS lukkes ned

Min bridgeside har undergået en designfornyelse. Responsive webdesign hedder det nye dyr i åbenbaringen. Det gør, at en hjemmeside automatisk tilpasses den platform, den åbnes på - smartphone, ipad eller pc. Jeg håber, at sidens brugere får glæde af ændringen.

Man har i lang tid kunnet få et rss-feed når der skete nyt på siden, og i nogle måneder har man desuden kunnet signe up til at få en email-notifikation. Rss-muligheden lukkes ned om nogen tid, og jeg vil opfordre brugere der hidtil har abbonneret på denne, til at gå over på email-notifikation: Skriv en mailadresse i rubrikken øverst på siden og klik på "Abbonner", så går resten automatisk.

Usædvanlig sans revideret

Skrevet af Jens U Kromann
27 Apr 2015
Usædvanlig sans revideret
Jeg har revideret opslaget om den usædvanlige sans.

Blandt andet har jeg tilføjet et ekstra eksempel hvor den usædvanlige sansmelding ikke viser de to laveste, umeldte farver, men den næstlaveste plus den højeste.

Hvis man aftaler denne mulighed med sin makker er det vigtigt at meldingen forklares rigtigt, fx kan man forklare 2ut efter fjendens åbning 1 således: " 2ut viser som udgangspunkt de to laveste umeldte farver, altså klør og hjerter, men det kan være hjerter og spar, så meldingen viser under alle omstændigheder hjerter". Dette skyldes at konventionelle flerfarvede meldinger i alm. klubbridge altid skal vise mindst én reel farve (med få undtagelser, fx åbningen 2). Ellers er de højkunstige og dermed forbudte.