Jens Kromann

Velkommen til min bridgeside

"Ducksohl" - eller Transfer Lebensohl uden sved på panden

Skrevet af Jens U Kromann
23 Jul 2015

Morten Andersen, kendt fra spalterne i Dansk Bridge som Duck, har begået en lille genistreg: På årets Fairway Bridge-kursus i Karrebæksminde fremlagde han sin egen relativt enkle version af Lebensohl med transfer, som han med sædvanlig beskedenhed kaldte Ducksohl. Den vil jeg gerne være med til at udbrede med min fremstilling af Ducksohl.

Det første man bemærker ved denne Lebensohlvariant er at den har opgivet alle de krumspring der er nødvendige for at kunne vise udgangsopfordrende hænder. Hvilket giver god mening: Din makker åbner 1ut (12-14), næste mand indmelder 2, og du sider med - lad os sige 5 hjerter og 11 hp. Hvad nu? Svaret er at med ca. 6-10 hp vil du gerne konkurrere i hjerter, med 12+ vil du mindst i udgang, så det er kun hænder med præcis 11 hp der kunne finde på at bruge en eller anden måde at opfordre. Skal man belaste sit system med en masse huskestof af hensyn til hænder med præcis 11 hp? Svaret er nej, med mindre man gerne vil gøre sig gældende i divisionen!

Lad mig benytte lejligheden til at reklamere lidt for Fairway Bridge. Kurserne finder sted hver sommer. Her underviser Morten Andersen og Søren Christiansen på to niveauer, så alle kan få noget med hjem; man vælger sig bare ind på det niveau man tror man hører hjemme på, og man kan bare vælge om hvis man tog fejl. Jeg har deltaget mange gange og har hver gang fået en masse ud af det, og ikke sjældent har det nye, jeg har lært, givet aftryk her på min bridgeside.