Jens Kromann

Velkommen til min bridgeside

Om pauser under meldinger og spil

Skrevet af Jens U Kromann
19 Feb 2015
Om pauser under meldinger og spil
Jeg har lagt to nye artikler op under Bridgelovene. De handler begge om pauser.

Den ene om pauser under meldingerne: Meldetempo og ubeføjede oplysninger med undertitlen: Må man tænke sig om? - Og det må man jo, men en gang imellem er det problematisk.

Den anden har titlen Ulovlig vildledning under spillet og her  handler det om pauser i spilleperioden som kan tjene til at vildlede spilfører. Og det må man som udgangspunkt ikke!

Stop! og Alert!

Skrevet af Jens U Kromann
16 Feb 2015
Stop! og Alert!
Jeg har delt den gamle artikel om stop og alert op i to og fået plads til et eksempel på behandling af en uregelmæssighed i forbindelse med de to skilte i meldeboksen.

Artiklen om alertreglerne handler om brugen af alertskiltet (eller bank i bordet) og om forkert alert og manglende alert.

I artiklen om stopskiltet er der ligeledes tilføjet et eksempel på hvordan manglende overholdelse af den lille pause, som stopskiltet påbyder en modstander, kan føre til korrigeret score

Spilfører beder om et kort fra bordet og retter det så...

Skrevet af Jens U Kromann
11 Feb 2015
Spilfører beder om et kort fra bordet og retter det så...
Spilfører: "8, - nej, K selvfølgelig" ...

Må spilfører på den måde spille K i stedet for 8?

Det må han faktisk ikke, og det kommer nok bag på mange. Der er nemlig en undtagelsesbestemmelse i lovene som tillader at rette en utilsigtet angivelse, men det er ikke lykkedes mig at finde et godt eksempel på, at spilfører kan påberåbe sig denne bestemmelse. Derimod har jeg flere gode eksempler på at spilfører handler åbenlyst irrationelt og forsøger at rette sin angivelse, men uden held.

Gå direkte til artiklen her.

Lebensohl mod fjendens indmeldinger mod 1ut

Skrevet af Jens U Kromann
01 Feb 2015
Lebensohl mod fjendens indmeldinger mod 1ut

Det er vel tilladt at bliver klogere. Jeg har ændret min beskrivelse af Lebensohl mod fjendens indmeldinger mod vores sansåbning på et enkelt punkt: Når fjenden indmelder en naturlig farve på totrinnet har dobler været anført som stærkt og dermed straf(forslag). Men hvor tit kan man strafdoble fjendens 2 hvis den viser en 6-farve i klør?

Med Dbl. aftalt som straf har jeg for ofte måttet passe med

Kxxx
KDxx
Bxx
xx

hvor vi udmærket kunne spille 2major. I overensstemmelse hermed er Dbl i den sekvens nu ændret til oplysning/negativ dobling i opslaget om Lebensohl