"I took the opportunity to check out your efforts at your website. Congratulations ...very nicely done and very professional."
En hilsen fra Raymond, en af de to Bridgeguys, som står bag vel nok verdens største bridgesite, BridgeGuys.com
Jens Kromann

Velkommen til min bridgeside

Romex trialbids

Skrevet af Jens U Kromann
23 Dec 2013
Romex trialbids
Hvis man vil invitere efter 1M - 2M og lignende er det almindeligste nok at bruge langfarvetrialbids. Det er imidlertid ikke altid det bedste. At kunne vise en kortfarve (singleton) kan nogle gange være at foretrække, så nogle spiller også med kortfarvetrialbids. Men det er bare ikke altid man har en singleton, så det bedste er selvfølgelig at kunne spille med begge slags trialbids. Romex trialbids er en konvention der kan løse det problem på en elegant måde - men desværre er konventionen ikke helt enkel!

Jeg har benyttet lejligheden til at lægge en lille artikel op om langfarvetrialbids og kortfarvetrialbids