Jens Kromann

Velkommen til min bridgeside

Nyt design

Skrevet af Jens U Kromann
23 Apr 2012
Nyt design

Jo, du er på bridge.kromann.info.

Designet er nyt og skyldes min kreative datter Katja.

Indholdet er i store træk det samme som førhen, men organiseringen er lidt anderledes. Savner du noget: Kontakt mig

Med venlig hilsen

Jens U Kromann

Rev. Crowhurst mod kunstige 2-åbninger

Skrevet af Jens U Kromann
03 Mar 2012
Rev. Crowhurst mod kunstige 2-åbninger
Jeg har længe arbejdet med at få en rimeligt overskuelig version af denne konvention på plads. Revideret Crowhurst bruges som forsvar mod fx. Multi 2 ruder, Ekren 2 ruder, Ekren 2 hjerter. Mod Multi findes der også andre forsvar (fx Voigt), men Rev. Crowhurst udmærker sig ved at kunne bruges mod et større antal af de (meget) svage flerfarvede 2-åbninger der - navnlig med Ekren - har bredt sig de senere år.

Mere Lebensohl

Skrevet af Jens U Kromann
12 Feb 2012
Mere Lebensohl
Jeg har suppleret konventionslisten med en særskilt artikel om Lebensohl mod indmeldinger over vores 1ut-åbning. Så at sige en forsvar-mod-forsvarskonvention. Der er et utal af forsvarskonventioner mod 1ut, de fleste flerfarvede indmeldinger, og der er også forslag til hvordan man agerer, afhængigt af om en eller flere af farverne er kendte, og hvad man kan spille hvis fjenden dobler vores 1ut. Det sidste er ikke mindst interessant hvis man spiller med 12-14-sans, som ikke sjældent dobles. Se Redningsbæltet.

Lebensohl mod svage 2-åbninger o.l. har sin egen artikel.

En ny ide: WJS til begge major

Skrevet af Jens U Kromann
10 Feb 2012
En ny ide: WJS til begge major
Under titlen Minorstøtte  WJS til begge major lancerer jeg en ide til at løse et specielt meldeproblem: Makker åbner 1 i minor og du sidder med K7654   KB76   76   76. Med de 7hp har du kun et skud i bøssen; melder du 1 har makker sikkert 3 spar og 2 hjerter, melder du 1 har makker sikkert 2spar og 4 hjerter men ikke styrke til at reversere. Risikoen for at misse en majorfit er stor, og til det brug lanceres her minorstøttemeldinger som løser problemet (og sikkert skaber andre, men det vil vi nu afprøve i den nærmeste tid).

Weak Jump Shift

Skrevet af Jens U Kromann
27 Jan 2012
Weak Jump Shift
Hvis man spiller med WJS - svage springsvar - skal man sørge for at aftale et passende honnørpoint-interval for sådanne spring. Jeg har set mange forskellige, fx 0-6 hp, 3-7 hp og 6-9 hp. Jeg har nu efter moden overvejelse lagt mig på 4-8 hp med mulighed for endnu svagere hænder i gunstig zone. Min artikel om WJS er blevet revideret i overensstemmelse hermed.

Splinter med renoncevisning

Skrevet af Jens U Kromann
11 Jan 2012
Splinter med renoncevisning
Der er tilføjet en artikel om splinter med sondring mellem single- og renoncevisning under navnet Revideret splinter. Der er væsentlig mere huskestof i denne version end i den simple Splinter  som alene viser "korthed", altså enten singleton eller renonce. Til gengæld øges præcisionen i meldingerne naturligvis.