Jens Kromann

Velkommen til min bridgeside

Mere Lebensohl

Skrevet af Jens U Kromann
12 Feb 2012
Mere Lebensohl
Jeg har suppleret konventionslisten med en særskilt artikel om Lebensohl mod indmeldinger over vores 1ut-åbning. Så at sige en forsvar-mod-forsvarskonvention. Der er et utal af forsvarskonventioner mod 1ut, de fleste flerfarvede indmeldinger, og der er også forslag til hvordan man agerer, afhængigt af om en eller flere af farverne er kendte, og hvad man kan spille hvis fjenden dobler vores 1ut. Det sidste er ikke mindst interessant hvis man spiller med 12-14-sans, som ikke sjældent dobles. Se Redningsbæltet.

Lebensohl mod svage 2-åbninger o.l. har sin egen artikel.

En ny ide: WJS til begge major

Skrevet af Jens U Kromann
10 Feb 2012
En ny ide: WJS til begge major
Under titlen Minorstøtte  WJS til begge major lancerer jeg en ide til at løse et specielt meldeproblem: Makker åbner 1 i minor og du sidder med K7654   KB76   76   76. Med de 7hp har du kun et skud i bøssen; melder du 1 har makker sikkert 3 spar og 2 hjerter, melder du 1 har makker sikkert 2spar og 4 hjerter men ikke styrke til at reversere. Risikoen for at misse en majorfit er stor, og til det brug lanceres her minorstøttemeldinger som løser problemet (og sikkert skaber andre, men det vil vi nu afprøve i den nærmeste tid).

Weak Jump Shift

Skrevet af Jens U Kromann
27 Jan 2012
Weak Jump Shift
Hvis man spiller med WJS - svage springsvar - skal man sørge for at aftale et passende honnørpoint-interval for sådanne spring. Jeg har set mange forskellige, fx 0-6 hp, 3-7 hp og 6-9 hp. Jeg har nu efter moden overvejelse lagt mig på 4-8 hp med mulighed for endnu svagere hænder i gunstig zone. Min artikel om WJS er blevet revideret i overensstemmelse hermed.

Splinter med renoncevisning

Skrevet af Jens U Kromann
11 Jan 2012
Splinter med renoncevisning
Der er tilføjet en artikel om splinter med sondring mellem single- og renoncevisning under navnet Revideret splinter. Der er væsentlig mere huskestof i denne version end i den simple Splinter  som alene viser "korthed", altså enten singleton eller renonce. Til gengæld øges præcisionen i meldingerne naturligvis.

Splinter og minisplinter

Skrevet af Jens U Kromann
11 Jan 2012
Splinter og minisplinter
Jeg har tilføjet en ny artikel om Minisplinter til konventionslisten. Artiklen om Splinter er blevet let revideret som følge heraf.

Lebensohl - den nemme og den svære

Skrevet af Jens U Kromann
24 Nov 2011
Lebensohl - den nemme og den svære
Inspireret af Torbens gennemgang af Lebensohl mod svage 2-åbninger sidste lørdag har jeg revideret min artikel om Lebensohl. Konventionen er ikke helt let at gå til, men jeg har delt artiklen op i en enkel version og en række tilføjelser, som man kan tage på programmet når den enkle version er indarbejdet. Der er også et afsnit om anvendelse af konventionen andre steder end efter de svage 2-åbninger.