Jens Kromann

Velkommen til min bridgeside

BRIDGE FOR UKRAINE: DBf afholder RealBridge-turnering til støtte for krigens ofre

Skrevet af Jens U Kromann
03 Mar 2022
BRIDGE FOR UKRAINE: DBf afholder RealBridge-turnering til støtte for krigens ofre

Den 12. marts kl 13 afholder DBf en turnering "Bridge for Ukraine". Turneringen afholdes på RealBridge og muligvis også som fysiske turneringer. På RealBridge spilles i tre rækker efter handicap, så alle kan være med.

Læs om turneringen her

For konventionsnørder. Hvor nyttige er de almindelige konventioner?

Skrevet af Jens U Kromann
01 Mar 2022
For konventionsnørder. Hvor nyttige er de almindelige konventioner?

På min konventionsoversigt finder man øverst opslaget "10 rigtig gode konventioner at spille med", - en række forslag til at udbygge systemet henad vejen.

Den står jeg stadig ved, men jeg har netop på "Bridgewinners" set en tankevækkende gennemgang af seksten almindelige konventioner målt efter fire kriterier: Frekvens, dvs procentdel af hænder hvor vores side kan anvende en given konvention, nytteværdi, omkostning, dvs hvad man opgiver, og belastning af hukommelsen. Indlægget i Bridgewinners er lidt besværligt at finde frem til, så jeg har kopieret det, og det kan findes her.

Det mest slående i opgørelsen er nok, at selv de mest almindelige konventioner har en frekvens på omkring 1,5% af alle fordelinger. En ret almindelig konvention som lebensohl har en frekvens på 0,05% eller udtrykt på en anden måde: Man skal spille ca 2000 spil før Lebensohl med fordel kan bringes i anvendelse! Det svarer godt nok ikke helt til min egen fornemmelse, men det understreger under alle omstændigheder at man skal være omhyggelig med valget af konventioner! - Sagde konventionsnørden!!

---

Og mens vi er ved konventioner: Jeg fik et spørgsmål om Roman Key Card 1430: 

De fire svar på 4ut er som bekendt

5: 1 eller 4 esser
5: 0 eller 3 esser
5: 2 esser uden trumf Dame
5: 2 esser plus trumf Dame

Hvad svarer man så med 5 esser? Det kunne spørgeren ikke finde noget om på mit opslag om 1430. Det skyldes at man i alm forudsætter at det er den stærke hånd, der spørger efter antallet af esser mv. Det bør høre til undtagelserne at spørgeren selv ikke har noget es. Det kan man normalt undgå ved at spille med cuebids, men hvis man nu ikke gør det så kan man komme i en situation hvor det er spilleren uden esser der må spørge. Og så må man jo have en aftale om hvordan man viser 5 esser. Det gør man ved også at lade 5 og 5 være tvetydige:

5: 2 eller 5 esser uden trumf Dame
5: 2 eller 5 esser plus trumf Dame

Jeg har indføjet dette som en note i opslaget om RKC 1430