Jens Kromann

Velkommen til min bridgeside

Stopskiltet kommer op, skal jeg virkelig vente 10 sekunder?

Skrevet af Jens U Kromann
28 Aug 2020
Stopskiltet kommer op, skal jeg virkelig vente 10 sekunder?

De fleste ved godt, at man skal holde en pause på 10 sekunder, når modstanderen til højre lægger stopskiltet frem eller banker i bordet og springmelder fx 3 eller 4

Men 10 sekunder!? Det er jo ret længe, hvis man ikke har noget at tænke over. Så skal man virkelig sidde der og rulle med øjnene eller pille næse eller tromme i bordet indtil man mener at de 10 sekunder er gået?

Nej, præcis: Uanset om man har noget at tænke over eller ej, skal man faktisk se ud som om man tænker. Altså ikke tromme i bordet eller lignende mens man ser ud som om man keder sig. Hvis man gør det sender man jo et sikkert tegn til makker om at ens kort ikke indbyder til at blande sig. Det gælder også hvis man helt undlader at tage notits af stopkortet og straks melder videre. 

Og - modsætningsvis - hvis man plejer at se bort fra stopkortet og de 10 sekunder og så en dag ser ud til at tænke over noget, så sender man også et præcist signal til makker om at her kan der måske være grund til at blande sig. Navnlig hvis en længere pause efterfølges af pas! Ja, der er mange måder at melde på!

Men hvis man gør sig umage for at agere ensartet i alle situationer hvor der bliver lagt et stopskilt op, er det næppe så afgørende om man nu også holder pause i fulde 10 sekunder; så går det nok også med 9 eller 8 sekunder. 

Nu da en ny bridgesæson snart begynder kunne det være rart hvis denne simple regel om stopskiltet fik lidt mere opmærksomhed. Hvis det er et problem i netop din klub kan du jo bede turneringslederen holde et lille foredrag om stopskiltet. Det behøver ikke at tage mere end 10 sekunder.
Vi spiller ... mod fjendens 1ut, hvad er kravene til en indmelding

Skrevet af Jens U Kromann
20 Aug 2020
Vi spiller ... mod fjendens 1ut, hvad er kravene til en indmelding

Jeg fik et spørgsmål om hvor stærk man skal være eller hvor svag man kan være for at bruge Multiforsvar. Spørgsmålet kunne sagtens vvære stillet om alle andre forsvarskonventioner mod 1ut: Brozel, Dont, Landy, Multiforsvar og andre. Man kan jo både være for svag og for stærk til at melde ind.

Spørgeren havde denne hånd:

KD
EKBTx
xx
DBxx

og meldte fornøjet 2 (Multiforsvar, viser 5 hjerter og en ukendt minor) ind over en 15-17 sans fra modstanderen til højre. 6 stik!

Problemet med hånden er at den faktisk er for stærk. Det er jo en glimrende modspilshånd, når man sidder lige bag på 1ut-melder. 

I min konventionsoversigt er der adskillige forsvarskonventioner, men det er kun i opslaget om Brozel (som jeg selv bruger) at der er anført nogle retningslinjer, som man kan lade sig inspirere af, og en del eksempler man måske kan blive klogere af.

Principperne gælder formentlig de fleste forsvarskonventioner.

Se sidst i opslaget om Brozel, under overskriften "Skal jeg melde ind mod 1ut?"