Jens Kromann

Velkommen til min bridgeside

Åbningsmelding uden for tur

Skrevet af Jens U Kromann
03 Dec 2016
Åbningsmelding uden for tur

Jeg har erstattet en tidligere artikel om melding uden for tur med en ny med titlen Åbningsmelding uden for tur. I de efterhånden ikke så få år jeg har fungeret som turneringsleder i to klubber er det vist aldrig sket, når jeg har haft brug for paragrafferne om melding uden for tur, at det ikke har har handlet om åbningsmeldingen.

Til gengæld har jeg meget ofte oplevet, at spillerne hænger med underansigtet når man remser alle mulighederne op for, hvad de nu kan fortage sig og hvad der så sker. Det kan fx være ganske vanskeligt at overskue konsekvensen af at acceptere åbningen uden for tur, og det kan da også være vanskeligt for den stakkels synder der er kommet til at åbne uden for tur at finde ud af sine rettigheder når makker bliver pålagt at passe næste gang han er i tur, - eller resten af meldeforløbet.

I den nye artikel har jeg derfor medtaget nogle eksempler der kan belyse disse muligheder.

Mine lovartikler er netop beregnet på spillerne, ikke på turneringsledere, og bridgelovene er ikke altid affattet på en måde der tager hensyn til spillerne som jo er presset af uret der tilsiger at de kun har 7 minutter pr spil.